Βασικά Χαρακτηριστικά &

Πλεονεκτήματα

 

 • Πλήρης Κατηγοριοποίηση & Διαχείριση Ειδών βάση TARIC & ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
 • Αυτόματος Υπολογισμός & Παρακολούθηση ΛΙΤΡΩΝ, ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΥΔΡΩΝ, Βαθμών PLATO
 • Παρακολούθηση Χαρτόσημου ΟΓΑ & Χαρτόσημου ΕΤΤΕΠΑ
 • Παρακολούθηση Παραγώμενων ή μη Ειδών βάση παρτίδων
 • Πλήρης Παρακολούθηση ΕΦΚ ανά είδος
 • Πλήρης Παρακολούθηση Καταστάσεων Πωλήσεων Τελωνείου ΕΦΚ
 • Πλήρης Παρακολούθηση Καταστάσεων Λογιστικών Στοιχείων Τελωνείου

ΑΑΔΕ: LOTify

 • Ανταποκρίνεται ήδη ΠΛΗΡΩΣ στις υποχρεώσεις της νέας πλατφόρμας LOTify της ΑΑΔΕ για την υποχρεωτική «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών».
 • Άμεση εναρμόνιση σε κάθε αλλαγή της ΑΑΔΕ
 • Γρήγορη εξαγωγή δεδομένων

Taric & Εθνικός Κωδικός

Για την σωστή και πλήρη παρακολούθηση των ειδών ζυθοποιίας, τα είδη κατηγοριοποιούνται στις ανάλογες κατηγορίες που επιθυμεί ο πελάτης ώστε να παράγονται και οι ανάλογες πληροφοριακές εκτυπώσεις. Επίσης σε κάθε είδος δίνονται οι ανάλογοι κωδικοί TARIC και ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ώστε να συμμετέχουν με πλήρη δεδομένα στις παραγόμενες εκτυπωτικές αναφορές που απαιτούνται.

Λίτρα, Λίτρα Άνυδρα & Βαθμοί PLATO

Απαραίτητη είναι η σωστή παρακολούθηση των ειδών ζυθοποιίας, όπου εκτός από την κατηγοριοποίηση του πελάτη πρέπει να παρακολουθούμε τα ΛΙΤΡΑ καθώς και τους ΒΑΘΜΟΥΣ PLATO. Αυτά τα στοιχεία μπορούν και εξάγονται αναλυτικά σε οποιοδήποτε αναφορά ζητηθεί από τον πελάτη όπως και οι ανάλογοι κωδικοί TARIC και ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, που συμμετέχουν με πλήρη δεδομένα στις παραγόμενες εκτυπωτικές αναφορές που απαιτούνται.

Καταστάσεις Πωλήσεων Τελωνείου ΕΦΚ

Δημιουργία καταστάσεων τελωνείου (μηνιαίων – ετησίων – ημερησίων) με ομαδοποιήσεις κατηγοριών Αλκοολούχων ποτών βάση Εθνικού Κωδικού, TARIC και στγκεντρωτικών καταστάσεων Λίτρων ποτών.

Κατάσταση Λογιστικών Στοιχείων Τελωνείου

Δημιουργία αναλυτικών καταστάσεων τελωνείου (μηνιαίων – ετησίων – ημερησίων) με αναλυτικές αναλύσεις συγκεκριμμένων κατηγοριών αγορών και δαπανών – εξόδων τα οποία υπόκεινται προς έλεγχο.

Παρακολούθηση Χαρτόσημου ΟΓΑ & ΕΤΤΕΠΑ

Αυτοματοποιημένη διαδικασία αναλυτικής παρακολούθησης Χαρτόσημου ΟΓΑ & Χαρτόσημου ΕΤΤΕΠΑ ανά είδος ή κατηγορία ειδών. Αναλυτική πληροφορήση σε εκτυπωτικά κάθε είδους και σε όλες τις αναλυτικές καταστάσεις τελωνείου (μηνιαίων – ετησίων – ημερησίων) με ανάλυση των συγκεκριμένων ειδών τα οποία υπόκεινται στα χαρτόσημα.

Πλήρης Παρακολούθηση Παραγωγής

Καλύπτονται πλήρως οι παραγωγικές διαδικασίες ανεξαρτήτου μεγέθους και βαθμού πολυπλοκότητας. Η παραγωγή παρτίδων βάση προδιαγραφών σε πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα υποστηρίζεται πλήρως, όπως και η πλήρης παρακολούθηση της φύρας που προκύπτει από τα αποτελέσματα των παραγωγικών διεργασιών που εκτελούνται.

Διαθέσιμα Πακέτα

Λογισμικό για Οινοποιεία, Ζυθοποιία,

Εταιρείες Εισαγωγής & Εμπορίας Αλκοόλ

 • Pylon Winery Commercial Start
 • Pylon Winery Commercial Standard
 • Pylon Winery Commercial Advanced
 • Pylon Winery ERP

Pylon Winery Commercial Start

Αφορά Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 • Διαχείριση Αποθήκης βάση TARIC & ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
 • Διαχείριση Αποθήκης βάση ΛΙΤΡΩΝ, ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΥΔΡΩΝ, Βαθμών PLATO
 • Πλήρης Καταστάσεις Τελωνείου & ΕΦΚ
 • Παρακολούθηση Χαρτόσημου ΟΓΑ & Χαρτόσημου ΕΤΤΕΠΑ
 • Διαχείριση Αγορών & Πωλήσεων
 • Διαχείριση MyData
 • Πλήρης Εναρμόνιση LOTify

Pylon Winery Commercial Standard

Αφορά Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις

 • Διαχείριση Αποθήκης βάση TARIC & ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
 • Διαχείριση Αποθήκης βάση ΛΙΤΡΩΝ, ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΥΔΡΩΝ, Βαθμών PLATO
 • Πλήρης Καταστάσεις Τελωνείου & ΕΦΚ
 • Παρακολούθηση Χαρτόσημου ΟΓΑ & Χαρτόσημου ΕΤΤΕΠΑ
 • Διαχείριση Αγορών & Πωλήσεων
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
 • Διαχείριση Δαπανών
 • Διαχείριση MyData
 • Πλήρης Εναρμόνιση LOTify

Pylon Winery Commercial Advanced

Αφορά Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

 • Διαχείριση Αποθήκης βάση TARIC & ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
 • Διαχείριση Αποθήκης βάση ΛΙΤΡΩΝ, ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΥΔΡΩΝ, Βαθμών PLATO
 • Πλήρης Καταστάσεις Τελωνείου & ΕΦΚ
 • Παρακολούθηση Χαρτόσημου ΟΓΑ & Χαρτόσημου ΕΤΤΕΠΑ
 • Διαχείριση Αγορών & Πωλήσεων
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
 • Διαχείριση Δαπανών
 • Διαχείριση Λογιστηρίου
 • Διαχείριση Αναλώσεων
 • Διαχείριση Μονοφασικής Παραγωγής
 • Κοστολόγηση Αποθεμάτων
 • Παρακολούθηση Ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση MyData
 • Πλήρης Εναρμόνιση LOTify

Pylon Winery ERP

Αφορά Πολύ Μεγάλες Επιχειρήσεις

 • Διαχείριση Αποθήκης βάση TARIC & ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
 • Διαχείριση Αποθήκης βάση ΛΙΤΡΩΝ, ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΥΔΡΩΝ, Βαθμών PLATO
 • Πλήρης Καταστάσεις Τελωνείου & ΕΦΚ
 • Παρακολούθηση Χαρτόσημου ΟΓΑ & Χαρτόσημου ΕΤΤΕΠΑ
 • Διαχείριση Αγορών & Πωλήσεων
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
 • Διαχείριση Δαπανών
 • Διαχείριση Λογιστηρίου
 • Διαχείριση Αναλώσεων
 • Διαχείριση Πολυφασικής Παραγωγής
 • Πλήρης Κοστολόγηση Αποθεμάτων Έτοιμων – Ημιέτοιμων
 • Πλήρης Παρακολούθηση Ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση MyData
 • Πλήρης Εναρμόνιση LOTify

Επιπλεον Χαρακτηριστικα & Δυνατοτητες

Διαθέσιμες Επιπλέον Λειτουργικότητες

 • Πλήρης Διαχείριση Χαρτόσημων ΟΓΑ & ΕΤΤΕΠΑ, Λίτρων Άνυδρων & Βαθμών PLATO
  Η βιομηχανία της παραγωγής & διανομής Αλκοόλ έχει την επιπλέον ανάγκη για παρακολούθηση δεδομένων των ειδών βάση Λίτρων, Λίτρων Άνυδρων & Βαθμών PLATO και επιπλέον βάση Χαρτόσημου ΟΓΑ & Χαρτόσημου ΕΤΤΕΠΑ, των οποίων τα στοιχεία επηρεάζουν τις τιμές πώλησης των ειδών. Το Pylon Winery με τα κατάλληλα υποσυστήματά του καλύπτει πλήρως την παρακολούθηση των επιπλέον δεδομένων Χαρτοσήμων και προτείνει την τιμή πώλησης ειδών βάση των επηβαρύνσεων αυτών καθώς και την αναλυτική αποτύπωσή τους σε οποιοδήποτε αναφορά ζητηθεί από την εκάστοτε επιχείρηση.
 • Πλήρης Δυνατότητες Εντατικής Λιανικής για Επιχειρήσεις & Κάβες
  Πέραν από όλες τις παραπάνω αναγκαίες πληροφορίες που παρακολουθεί το λογισμικό, δίνει τη δυνατότητα στο εκάστοτε κατάστημα κάβας να μπορεί να εκμεταλευτεί τις απεριόριστες δυνατότητες της εντατικής λιανικής ώστε να απλοποιεί την διαδικασία λιανικών πωλήσεων της επιχείρησης ενώ παράλληλα παρακολουθεί και καταγράφει πλήρως τις πληροφορίες πώλησης αλκοόλ. Όλες οι διαδικασίες στο σύνολό τους παρακολουθούνται μέσα από το Pylon Winery από το στάδιο της εισαγωγής μέχρι και το στάδιο της τιμολόγησης.

ΑΡΓΟΣ

Τσώκρη 98
Άργος, Αργολίδα, 21232

Τ. (+30) 27510 69010
E. info(at@)softcomm.gr

ΑΘΗΝΑ

Δημητρίου Γούναρη 11
Αγία Παρασκευή, 15343

Τ. (+30) 700 700 7077
E. info(at@)softcomm.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. (+30) 700 700 7077
E. info(at@)softcomm.gr

Επικοινωνία

(+30) 700 700 7077

(+30) 27510 69010

Τσώκρη 98, Άργος, Αργολίδα Τ.Κ. 21232

Δευτέρα-Παρασκευή: 9am-17pm, Σάββατο: 9am-14:00pm, Κυριακή: Κλειστά